פלגי מוצקין אגם בקריית מוצקין

פרוייקטים

דף הבית > פרוייקטים

20/07/2017 – פרוייקטים בניהול ובהובלת תאגיד המים האזורי פלגי מוצקין בע"מ:

מובל קריות: 

פלגי מוצקין קידמה את פרויקט מובל קריות, אשר מאפשר קליטה והזרמת מי גשם בספיקה של 17 מ"ק/שניה, הפרויקט שנמצא בביצוע בשלב א' בין כביש 4 דרך קרית מוצקין עד הים בקרית ים נמצא בשלבים מתקדמים.

. לאחרונה פלגי מוצקין קיבלה את אישורם של כל הרשויות לבצע את שלב ב' של הפרויקט לאורך רחוב התל בקרית ביאליק. פרויקט מובל קריות הוא הפרויקט החשוב ביותר שבוצע אי פעם במרחב הקריות. הפרויקט מאפשר את הקמת יחידות הדיור בקרית ביאליק ובקרית מוצקין, ללא הפרויקט הנ"ל לא ניתן היה להיכנס לתנופת הבניה הקיימת בקרית ביאליק ומוצקין. עלות הפרויקט כ- 160 מלש"ח  המתוקצבים דרך רמ"י ומשרד השיכון. סיום הפרויקט במהלך שנת 2018.  (קישור לתמונות באתרים)

ת"ש (תחנת שאיבה) כורדני

פלגי מוצקין ללא הפסקה החלה במקביל להקים את ת"ש לביוב כורדני אשר תאפשר את קליטת והזרמת השפכים למערכת הביוב האזורית. בת"ש קיימת גמישות תפעולית, מערכות שאיבה כפולות ושני קווי סניקה נפרדים כך שבכל תקלה קיים גיבוי להמשך הפעלה וכל זאת כדי למנוע מטרד כלשהו. (קישור לתמונות באתרים)

פיתוח שכונת כורדני

עם השלמת הנחת מובל קריות במתחם כורדני החל התאגיד בהנחת תשתיות המים והביוב במקביל לעבודות שמבצעת החברה הכלכלית המבצעת את מערך הכבישים ויתר התשתיות בכורדני. העבודה מתקדמת בכל מרחב כורדני ותוך 24 חודשים תסתיים הנחת התשתית העיקרית. (קישור לתמונות באתרים)