פלגי מוצקין אגם בקריית מוצקין

פרטי התאגיד

דף הבית > אודות > פרטי התאגיד

צורת התאגדות: חברה בע"מ

מספר ח"פ: 514287192

כתובת משרדים ראשיים: רח' החשמונאים 12, קריית מוצקין

טלפון מוקד טלפוני: 107

שנה הקמה: 2009

יו"ר דירקטוריון: עו"ד אריה מועלם

מנהל כללי (מנכ"ל) : איציק הרשקוביץ , משפטן LL.B, LL.M

רואה חשבון: רו"ח רמי כהן

מהנדס ראשי: אינג' גרגורי גיטליץ

יועץ משפטי: עו"ד חנה זיכל – משרד עורכי דין.

מבקר פנים : רו"ח, עו"ד יואל שלום.