פלגי מוצקין אגם בקריית מוצקין

טפסים

דף הבית > טפסים
בקשה- לדמי הקמה מערכות מים וביוב
C1 טופס דיווח מספר נפשות
C2 טופס הוראת קבע כרטיסי אשראי
C3 בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל הפרשי מדידה חריגים הנובעים מנזילה במערכת המים המשותפת-C4
בקשה לברור חריג בעד צריכת מים -C5
טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס-C6
A1 אישור חיבור מים
A2 תנאי לחיבור מים וביוב
בקשה לקבלת שירותי פינוי ביוב - A32
A33 הנחיות לחיבור ראשוני של צרכן
תנאים לקבלת טופס 4 A39
טופס הוראת קבע לבנק