פלגי מוצקין אגם בקריית מוצקין

תעריפי מים

דף הבית > מידע לתושב > תעריפי מים

להלן פירוט תעריפי המים: החל מהתאריך 01/01/2016

 

סוג הצריכה תאור תעריף כולל מע"מ
צריכה ביתית תעריף 1 – עד 7 מ"ק לכל נפש לחודשיים 7.676 ₪
  תעריף 2- מעל 7 מ"ק לכל נפש לחודשיים 12.355 ₪
שימוש אחר לכל מ"ק 12.355 ₪

 

עדכון מספר נפשות:  יש להעביר למשרדינו הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור באמצעות  הטפסים הבאים:

1. "טופס עדכון פרטי צרכן מים" מלא וחתום (ניתן לקבלו במשרדי פלגי מוצקין  או להורידו באתר האינטרנט).
2.תצלום ספח תעודת הזהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור
(עבור ילדים עד גיל 18 ניתן לשלוח את תצלום הספח של ההורים).
3.לגבי אדם המתגורר ביחידת הדיור ואינו אזרח ישראלי יש להעביר בנוסף:

  •     צילום דרכון ואישור שהייה כדין.
  •     אחד מאלה לפי בחירתו: תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו, או ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו
    המעיד כי בעל ההיתר להעסקתו מתגורר באותה יחידת דיור.

4.הקצבה לגינה: בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב החל מתאריך 10.08.2008 בוטל התעריף
המוזל לגינה בכל הרשויות המקומיות ותאגידי המים בישראל.