חיפושדלג על חיפוש
טלפון לתשלומים ובירורים
1800-800-232
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנות מי השתייה

תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) מגדירות את איכות המים ומעוגנות ב"תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) התשל"ד – 1974, (נוסח משולב – 2001). התקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

פלגי מוצקין מבצעת בדיקות רבות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות. בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור. בבארות ובחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור.

בבארות המים מבצעים בדיקות מורכבות הבודקות הימצאות חומרים אנאורגאניים, חומרים אורגניים נדיפים, מיקרו מזהמים מקבוצת חומרי הדברה, חומרים בעלי השפעה אורגנופלטית (טעם, ריח, וכו'). מדי שלושה חודשים מתפרסמות תוצאות הבדיקות בדו"ח איכות המים בעיתונים ובאתר האינטרנט של פלגי מוצקין. אחת לשנה נשלח לבתי תושבי קרית מוצקין דו"ח איכות מים שנתי.

עבור לתוכן העמוד